„Kéž by tóny zvonu Václav měly moc zahánět zlo“

6. 3. 2017

Po požehnání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pokračoval zvon Václav v doprovodu malými zvonky zvonícího průvodu ke staroměstskému kostelu sv. Havla, kde byl slavnostně vyzdvižen do věže.

Paní Dagmar Havlová ve svém projevu řekla:

Vážení přítomní, milí přátelé,
vzpomínám si na jeden známý nápis, který nese zvon ve švýcarském městě Schaffhausenu: „Volám živé, oplakávám mrtvé“. Mě tato slova napadají v souvislosti s tímto zvonem, který nese jméno Václav a kde je vyryt nápis mého manžela, prezidenta Václava Havla: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Ať tedy tento zvon svými tóny volá živé, aby stáli na straně občanských a lidských práv, na straně humanismu a svobody. Ať jeho tóny oplakávají mrtvé, aby na nikoho, kdo za naši svobodu zaplatil daň, nebylo zapomenuto. Lidé odpradávna věřili, že zvonění zvonů dokáže zahánět zlo. Kéž by tedy tóny zvonu Václav měly takovou moc.

zvon01 zvon02 zvon03

Zpět na aktuality