Paní Dagmar Havlová malovala pro Zlatou kaňku

19. 2. 2018

Paní Dagmar Havlová využívá všech příležitostí k podání pomocné ruky. Tentokrát to byla její ruka osobně, která namalovala obraz, jenž byl vydražen ve prospěch seniorů a rodin v České republice.

Jedná se aktivitu, která pomůže vydražit finanční prostředky pro dobročinné projekty, jež podporují trvale udržitelný rozvoj ČR – velmi důležité téma, které však nepřináší mnoho bezprostředních výsledků, a tak jej málokterá organizace řeší. Nadace VIZE 97 v tomto ohledu s danou problematikou velmi souzní.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na aktuality