Paní Dagmar Havlová podpořila událost Sestra roku

2. 3. 2018

Také v letošním roce podpořila paní Dagmar Havlová prestižní událost Sestra roku, která oceňuje nelékařské zdravotnické pracovníky za jejich mimořádně důležitou práci. Paní Havlová uděluje této soutěži každoročně záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a osobně se účastní slavnostního vyhlašovacího večera. Tentokrát předala čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství paní Marii Janouškové, emeritní hlavní sestře Nemocnice Strakonice a.s.

,,Je mi opravdu nemalou ctí předat Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství paní magistře Marii Janouškové, která je sestrou tělem i duší a jejíž úsilí zajisté usnadnilo zotavení mnoha pacientům. Kéž se jí ze všech stran dostává stejně vlídného přístupu, kterým dokázala proměnit své zaměstnání na skutečné životní poslání.“

 

Zpět na aktuality