Projekty charity

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend. Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém měřítku. Díky úsilí paní Dagmar Havlové se podařilo získat dotaci v celkové částce 300 000 000 Kč, která umožnila vybavení husté sítě endoskopických pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního programu.

Projekty charity

Pražská křižovatka

Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko je sugestivním místem nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy. Pražská křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele, který původně založil v roce 927 sv. Václav. O záchranu Pražské křižovatky se kompletně stará Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která tento prostor i spravuje.

Projekty charity

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v souladu se svým posláním svou mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Projekty charity

Kancelář Václava Havla

Kancelář Václava Havla sídlí ve Voršilské ulici v Praze 1. Jedinečné prostory, na jejichž vzniku se podílel pan prezident společně s architektem Bořkem Šípkem, začaly sloužit svému účelu v roce 2003, v roce odchodu Václava Havla z funkce prezidenta. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 cítí odpovědnost zachovat tento unikátní prostor v současném stavu, neboť představuje cenné kulturní dědictví. Hlavní myšlenkou a vizí projektu je zprostředkovat celému světu podrobnou virtuální prohlídku všech prostor Kanceláře včetně mnoha předmětů, které se v ní nacházejí.

Projekty charity

Mikulášský charitativní bazar

Myšlenku uspořádání každoročního charitativního bazaru iniciovala paní Dagmar Havlová. Hlavní ideou této akce je sdružit neziskové organizace, vzájemnou spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat jejich činnost a práci přidružených organizací, například chráněných dílen či stacionářů. Výtěžek z prodeje výrobků věnují neziskové organizace na konta svých projektů. Příznivci Mikulášského charitativního bazaru mohou akci navštívit každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách v Pražské křižovatce.

Projekty charity

Podpora hudebně talentovaných studentů

Projekt Podpora hudebně talentovaných studentů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je zaměřen na oblast kultury a jeho cílem je podpořit hudebně talentované, avšak sociálně znevýhodněné studenty ve věku od 14 do 25 let s trvalým bydlištěm v České republice, a pomoci jim rozvíjet jejich talent.