Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka komise pro screening nádorů kolorekta Ministerstva zdravotnictví ČR

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka České filmové a televizní akademie ČFTA

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka mezinárodní charitativní organizace Femmes d‘ Europe, sídlící v Bruselu

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka mezinárodní Nadace na ochranu zvířat RSPCA

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná předsedkyně Společnosti pro záchranu Národní knihovny v Praze

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná předsedkyně – patronka Českého výboru UNICEF

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka správní rady Konta náročných operací

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná předsedkyně Společnosti Vítězslavy Kaprálové

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka a spolupracovnice rady Počítače proti bariérám při Chartě 77 pro mentálně postižené

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná členka Evropské unie umění, diplom a cena MAU Masarykovy akademie umění za herecké umění

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná členka organizace Helppes, soustředící se na výcvik asistenčních psů pro postižené spoluobčany

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná členka České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka Etické komise České lékařské komory

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka Společnosti přátel PEN klubu od r. 2001

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka Board of Advisorsinstituce Educational Initiative for Central and Eastern Europe

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka výboru International Committee of Woman Leaders for Mental Health při presidentské knihovně J. Cartera

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

zakladatelka a členka správní rady Knihovny Václava Havla, o.p.s.

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

členka správní rady AMU

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná členka Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO) České Lékařské Společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členství v organizacích

V rámci svých aktivit je Dagmar Havlová členkou mnoha mezinárodních organizací s charitativní a jinou činností v různých oblastech.

čestná členka Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO) České Lékařské Společnosti Jana Evangelisty Purkyně