Dražba roušky

21. 5. 2020

Rouška Dagmar Havlové pro pomoc lidem bez domova se vydražila za nejvyšší částku 22.222,- Kč. Dnes ji paní Havlová předala paní Evě, která tuto částku pro Pragulic vydražila.

Zpět na aktuality